Školení řidičů referentů


Povinnost zúčastnit se školení řidičů referentů vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a týká se všech zaměstnanců, kteří při výkonu zaměstnání řídí vozidlo.


Toto školení není vázané na konkrétní adresu, čili ho lze provést u zákazníka. Po dohodě za Vámi samozřejmě rádi přijedeme. Pokud nedisponujete prostory pro školení, lze ho samozřejmě provést na naší učebně.


Referentské školení standardně provádíme pomocí výpočetní techniky, aby byla zajištěna co možná největší názornost a srozumitelnost pro školené zaměstnance. Samozřejmostí je aktuálnost školení, aby bylo školení pro klienta zajímavé a přínosné.


Pokud máte jakékoliv požadavky, sdělte nám je! Vyjdeme Vám vstříc!