Příprava učitelů autoškol


Od roku 1995 se Autoškola Krátký - Autoškola Praha intenzivně zabývá organizováním kurzů pro budoucí učitele. Své bohaté zkušenosti s výukou a výcvikem předáváme prostřednictvím zkušených vyučujících a psychologů nastupujícím generacím učitelů.


Výuka je organizována formou kurzů v délce trvání 2-4 měsíců v rozsahu všech skupin dle přání našich uchazečů, a to v odpoledních či večerních hodinách tak, aby bylo možno docházet na výuku až po Vašem zaměstnání.


Kurzy pro získání učitelského oprávnění jsou zahajovány individuálně dle počtu uchazečů. O termínech zahájení se prosím informujte v naší autoškole, případně nám rovnou zašlete e-mailem kontakt na Vás. Jakmile se bude blížit termín zahájení nového kurzu, budeme Vás informovat.